De Huizen van Oranje en Nassau

Prins Willem de Zwijger gaf zijn verklaring hieromtrent in een brief van 1565:

'Je maintiendrai la vertu et noblesse.
Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loy
de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.'

(Nederlands)

Ik zal de deugd en adeldom,
de hoogheid van mijn naam, 
de eer, het geloof, de wet van God,
van de Koning, van mijn vrienden
en mij, handhaven .

Willem I Prins van OranjePrins Maurits Prins Willem II van OranjePrins Willem IIIPrins Willem IVPrins Willem V
v.l.n.r. Prins Willem I, Prins Maurits, Prins Willem II, Koning-Prins Willem III, Prins Willem IV en Prins Willem V (Batavus)

Deze spreuk werd in latere jaren door het Huis van Oranje ingekort tot "Je maintiendrai".
Tegenwoordig gebruikt het Geslacht van Oranje -Nassau dit als haar wapenspreuk.

Koning Willem IKoning Willem IIKoning Willem III
v.l.n.r. Koning Willem I, Koning Willem II, Koning Willem III, Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix.

De Friese Nassau's,

» Prinses Anna van Nassau en Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg «

» Stam-moeder en -vader Friese Nassau's «

Het huidige Geslacht van Oranje-Nassau is een aftakking van het Friese Geslacht van Nassau-Dietz. De Friese tak begint bij de tweede dochter van Willem I van Oranje,
Anna van Nassau (Breda, 5 november 1563 – Franeker, 13 juni 1588) uit diens tweede huwelijk met Anna van Saksen.
Anna ging in 1567 naar Slot Dillenburg en werd daar opgevoed door haar grootmoeder Juliana van Stolberg.

Daar ontmoette zij haar latere echtgenoot Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg. Zij huwde met hem in 1587. Anna overleed echter een half jaar daarna, tijdens haar eerste zwangerschap.
De Prinses werd begraven in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Willem Lodewijk is uit respect voor haar niet hertrouwd.

Willem LodewijkErnst CasimirHendrik CasimirSophia Hedwig
v.l.n.r. Prinses Anna van Nassau, Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, Graaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz, Graaf Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz en Hertogin Sophia Hedwig van Brunswick.

Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 - Leeuwarden,31 mei 1620) was Graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596). Willem Lodewijk werd in mei 1620 getroffen door een beroerte waaraan hij overleed.
Op 13 juli 1620 werd zijn gebalsemde lichaam ten ruste gelegd naast zijn echtgenote Anna in de Grafkelder van de Friesche Nassau's.
De Graaf was stichter van de Universiteit van Franeker (1585), en betrokken geweest bij de stichting van de Rijksuniversiteit Groningen (1614).
Het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen is naar hem vernoemd.

Wapens van de Friese Nassau's


Anna van Oranje-Nassau, Graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, Graaf Ernst Casimir van Nassau-Dietz, Graaf Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz, Gravin Sophia Hedwig van Brunswick, Prinses Albertina van Oranje-Nassau, Graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz, Graaf Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Gravin Maria Louse van Hessen-Kassel.

In Friesland stond hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Onze Vader). Als stadhouder van Friesland werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Ernst Casimir van Nassau-Dietz.
De titel Prins van Oranje kwam in het geslacht met Graaf Johan Willem Friso van Nassau-Dietz.
Hij erfe deze titel van Prins Willem III van Oranje Nassau, Koning van Engeland, Ierland en Schotland die in 1702 kinderloos overleed.

Uit de hier neergeschreven verhalen blijkt wel dat de Oranje's inspelen op een win-win situatie, niets meer en niets minder. Er is een naam voor, gewoon machtstrijd.
De Huizen van Oranje en Nassau hebben in de loop der eeuwen ruime ervaring opgedaan, zeker op dit gebied en gelden als een van de oudste Koninklijke Geslachten in de wereld.

Ondanks dat, verschilt de handel en wandel van het huidige Geslacht Oranje-Nassau, niet zoveel van het gewone leven dat wij leiden. Ook zij houden van afwisseling in meer dan één betekenis van het woord.
Het is niet onaardig vast te stellen dat het ook maar mensen zijn, net als wij. U liefhebbert, zij ook! Alleen op een wat andere schaal dan u gewend bent.

Deze site wordt voortdurend vernieuwd en blijft zich uitbreiden met nog niet beschreven informatie en nimmer vertoond materiaal over de Oranje's en Nassau's.
Daarbij gaan we ook over de grenzen. Data en verdere gegevens, worden zo goed mogelijk weer gegeven.

Voor onjuistheden - zowel feitelijk als tekstueel - houden wij ons aanbevolen.

Voor de critici onder ons: "Het Koningshuis levert meer op dan het kost: "Het koninklijk paar reist regelmatig met Nederlandse ondernemers de wereld over om de 'BV Nederland' te verkopen.
Dat levert veel op", zeggen ondernemers. Die merken dat andere landen heel positief reageren. "Alle deuren gaan voor je open."
De opbrengst zweeft tussen de 3 en 5 Miljard!
Iets om over na te denken.

Op deze manier blijft de site up-to-date.

Veel leesplezier.